El Decàleg

dels Metges pel Català

 1. Escriure sempre en català a la història clínica (cursos, altes i informes).
 2. Dirigir-se a tothom en català a l’hora d’encetar una conversa, independentment del seu origen o aspecte extern.
 3. Atendre sempre en català els pacients en primera instància, i canviar de llengua si hi ha dificultat de comunicació.
 4. Mantenir el català en sessions i reunions, encara que algú parli en castellà.
 5. Escriure els informes en català. Fer una còpia en un altre idioma si es demana.
 6. Fer les receptes en català.
 7. Cridar els pacients en català a les sales d’espera.
 8. Fer els informes de derivació i peticions de proves en català.
 9. Respondre en català a qualsevol document de centres sanitaris catalans independentment de la llegua en què ens sigui adreçat.
 10. Promoure el català normatiu i vigilar els anglicismes. Utilitzar el TERMCAT Salut.

  V https://www.vilaweb.cat/noticies/nou-cents-catala-sanitat/