Categories
Sense categoria

Benvinguts!

Sou a Metges pel Català

Aquí anireu trobant tota la informació i documentació per afavorir l’ús del català en salut i àmbit biomèdic del grup Metges pel Català!

Som un col·lectiu professionals mèdics de tot el país que ens constituïm com a Col·lectiu Metges pel Català, que neix amb l’objectiu de promoure i vetllar per l’ús del català al sistema sanitari.

Aquesta iniciativa neix, organitzada inicialment en un grup de Telegram, com un think tank sense ànim de politització que neix per afavorir “el prestigi i l’ús quotidià del català en l’àmbit biomèdic, tant assistencial com de recerca” mitjançant “la col·laboració desinteressada, transversal i creativa” dels professionals mèdics.

Tots els interessats poden afegir-se al grup, que és obert a tots els metges dels Països Catalans.

Com a col·lectiu defugim explícitament l’enumeració de greuges sobre l’estat del català a la sanitat i ens centrem a “fomentar l’intercanvi d’opinions i propostes respectuoses amb el denominador comú de l’amor per la nostra llengua”, proporcionant eines de millora del català en la nostra pràctica professional.

El Decàleg del col·lectiu Metges pel Català és el document a partir del qual s’elaboraran les propostes del grup per a fomentar l’ús del català als centres sanitaris.

Aquests en són els deu punts:

  1. Escriure sempre en català a la història clínica (cursos, altes i informes).
  2. Dirigir-se a tothom en català a l’hora d’encetar una conversa, independentment del seu origen o aspecte extern.
  3. Atendre sempre en català els pacients en primera instància, i canviar de llengua si hi ha dificultat de comunicació.
  4. Mantenir el català en sessions i reunions, encara que algú parli en castellà.
  5. Escriure els informes en català. Fer una còpia en un altre idioma si es demana.
  6. Fer les receptes en català.
  7. Cridar els pacients en català a les sales d’espera.
  8. Fer els informes de derivació i peticions de proves en català.
  9. Respondre en català a qualsevol document de centres sanitaris catalans independentment de la llegua en què ens sigui adreçat.
  10. Promoure el català normatiu i vigilar els anglicismes. Utilitzar el TERMCAT Salut.